Regulamin sklepu 2018-03-30T11:11:27+00:00

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Odziezdamskawarszawa.pl precyzuje zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego festina.sklep.pl. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

I. Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Handlowa „Estina” wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej UM Zielonka pod numerem 5686, NIP: 125-030-29-90, Regon: 140368622, z siedzibą 05-220 Zielonka, Pustelnicka 19a
  ADRES KORESPONDENCYJNY DLA KLIENTÓW:
  Firma Handlowa „Estina”
  ul. Marywilska 44,
  03-042 Warszawa
 2. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym Odziezdamskawarszawa.pl. Klient zamierzający nabyć towar w sklepie może złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego Odziezdamskawarszawa.pl.
 3. Klientem naszego serwisu może zostać dorosła osoba fizyczna lub firma.
 4. Każdy Klient rejestrujący się i dokonujący zakupów w naszym systemie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, oraz zaakceptowania i przestrzegania jego warunków.
 5. Sklep internetowy Odziezdamskawarszawa.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. O zmianie regulaminu każdorazowo będziemy informować pocztą elektroniczną wszystkich zarejestrowanych Klientów.
 6. Oferowany w tym sklepie towar jest nowy, pochodzi od producentów gwarantujących wysoką jakość zarówno materiałów jak i wykonania poszczególnych artykułów i jest wolny od wad.
 7. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Odziezdamskawarszawa.pl są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane:
  • przez stronę: Odziezdamskawarszawa.pl,
  • telefonicznie lub SMS-em pod numerem 785 05 34 34 (w przypadku składania zamówień telefonicznie, należy podawać kody zamawianych artykułów widoczne po wejściu na stronę danego produktu),
  • e-mailem, pod adresem: estina@estina.info.
 2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, której odbiór należy potwierdzić.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia przez klienta,
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem i za pomocą płatności on-line – w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu o numerze
   68 1140 2004 0000 3702 4110 6943.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niepełnych danych.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W niektórych przypadkach, jeżeli w danej chwili nie posiadamy zamówionego towaru, termin odbioru przesyłki może wydłużyć się do 14 dni, o czym powiadamiamy klientów. Wynika to z konieczności uzupełnienia naszych zapasów magazynowych od dostawców.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysłania towaru:
  • telefonicznie lub SMS-em pod numerem telefonu 785 05 34 34 lub
  • e-mailem pod adresem estina@estina.info.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Odcienie kolorów prezentowanych towarów mogą odbiegać od tych, które widzą Państwo na ekranach monitorów. Jest to spowodowane mylną interpretacją barw kolorów przez karty graficzne i monitory. Reklamacje spowodowane powyższą różnicą nie będą uwzględniane.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na konto sklepu,
  • przelewem lub kartą kredytową za pomocą systemu płatności online Tpay,
  • przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem.
 11. Płatność przelewem powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie jest anulowane.
 12. Towar zostaje wysłany najpóźniej w 2 dni robocze po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 13. Przesyłki dostarcza Poczta Polska. Na terenie Polski czas dostawy wynosi 1–2 dni robocze.
 14. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.
 15. W przypadku jednorazowego zakupu za kwotę minimum 150 zł sklep pokrywa cały koszt przesyłki krajowej.
 16. Dowód sprzedaży (faktura VAT, paragon) jest dołączany do przesyłki
 17. Sklep internetowy Odziezdamskawarszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie przesyłek przez Pocztę Polską, jak również za odebranie paczki w stanie naruszonym.
 18. Sklep internetowy Odziezdamskawarszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci).

III. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać na adres korespondencyjny sklepu wraz z informacją, gdzie mamy zwrócić pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 2. Anulowanie zamówienia można dokonać wysyłając do nas e-mail pod adres estina@estina.info lub pod numerem telefonu 785 05 34 34. W razie rezygnacji z zamówienia prosimy o szybkie przekazanie informacji o tym fakcie, ponieważ niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia towar jest wysyłany do zamawiającego.
 3. Sklep Internetowy Odziezdamskawarszawa.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

IV. Zwroty i reklamacje

 1. W ciągu 10 dni od otrzymania towaru istnieje możliwość jego zwrotu pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów i posiada metki oraz niezniszczone opakowanie. W przeciwnym razie, gdy towar będzie zdradzał oznaki noszenia lub zabrudzenia, zostanie on odesłany bez wymiany.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Nie podlega reklamacji i zwrotom towar z wyciętymi wszywkami informacyjnymi lub zniszczonym opakowaniem, które towar posiada w momencie zakupu.
 6. W przypadku przysłania towaru w kopercie lub miękkim opakowaniu, jeżeli ulegnie on zniszczeniu, (np. pudełko będzie pogięte) towar zostanie odesłany na koszt klienta.
 7. Towar uszkodzony przez pocztę może być reklamowany, jeśli został spisany odpowiedni protokół w obecności pracownika poczty.
 8. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży oraz informacja o przyczynie zwrotu. Dodatkowo, aby ograniczyć koszty związane z przelewem pieniędzy prosimy o podanie numeru konta bankowego, na który ma być przelana kwota zwrotu za towar.
 9. Po otrzymaniu towaru natychmiast zwracamy jego wartość na wskazane konto bankowe.
 10. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze bądź kolorze wyłącznie w drodze zwrotu nieużywanego, a także pozbawionego znamion zniszczenia z winy zamawiającego towaru na adres firmy.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 wraz a późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Sklep wykorzystuje dane osobowe klientów wyłącznie do realizacji zamówień. Nie wysyłamy żadnych materiałów reklamowych na adres zamieszkania lub inny podany w zamówieniu. Cała korespondencja odbywa się e-mailem lub telefonicznie, a zaufanie jest pierwszą rzeczą, na którą zwracamy największą uwagę.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.